SUNOCO STANDARD SUPER 10W 單級機油

機油 - SUNOCO » 汽油車柴油車機油

  • SUNOCO 機油
    SUNOCO 機油

Standard Super 10W  單級機油

產品概述

  • API CD/SE、SAE 10W 單級機油,適用於小客車、卡車、 巴士等自然進氣或配備渦輪增壓器之柴油引擎,同時可用於部分重機械之變速箱及液壓系統。

 

規格:

  • API CD/SE
  • MIL-L-2104D / MIL-L-46152A
  • CAT TO-2
  • MB 227.0
  • MAN 270
  • DDA C-3

 

包裝量: 200 L , 20L