SUNOCO Sunamatic ATF 155 自排油

齒輪油、變速箱油 » 自排油、自動變速箱油

 • SUNOCO ATF 155 自排油
  SUNOCO ATF 155 自排油

Sunamatic ATF 155 自排油(自動變速箱油)

高品質自排油(自動變速箱油),具備高黏度指數、低流動點、高抗氧化能力、特殊摩擦潤滑效果及不傷油封等特性,推薦使用於指定使用 ZF TE-ML 14 或 DEXRON III 等級之自動變速箱。

 

參照規格:

 • DEXRON III
 • Ford Marcon
 • Allison C-4
 • MB236.1
 • MAN 339
 • ZF TE-ML14
 • Voith
 • Caterpilar TO-2

 

備註: 油質特性與 LT 71141 相似。